Wat weet jij van de Armeense genocide?

Donderdag wordt er in de Tweede Kamer gestemd over een motie om het kabinet de massamoord op de Armeniërs officieel te laten erkennen als volkerenmoord, oftewel genocide.

De Centrale Mogendheden


Hoewel het Ottomaanse Rijk zich aanvankelijk afzijdig hield in het conflict, gaf de overdracht van twee Duitse marineschepen aan de Ottomaanse marine de sultan het laatste zetje om de kant van Berlijn te kiezen. Duitsland en het Ottomaanse Rijk werkten in de aanloop naar de oorlog al nauw samen aan de bouw van een spoorverbinding.Er vochten Armeniërs mee met de Ottomanen


Dankzij de in 1910 ingevoerde dienstplicht vochten tienduizenden Armeniërs, die al eeuwen in het rijk woonden, onder Ottomaanse vlag.Ze overliepen naar het Russische Leger


De Ottomaanse officier Enver Pasja beschuldigde de Armeense soldaten van collaboratie met de Russen. Hoewel dit incidenteel gebeurde, ontstond al snel een legende van algehele rebellie van de Armeniërs. Hierop volgde het besluit de Armeense bevolking van het Ottomaanse grondgebied te verdrijven.Er woonden minder Armeniërs dan er omkwamen


Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken van Turkije woonden er ten tijde van de genocide minder dan anderhalf miljoen Armeniërs in het rijk. Hierdoor zijn de beschuldigingen dat er een dergelijk aantal omkwam tijdens de deportaties volgens Turkije ongegrond.De kwestie van de Armeense genocide


In 2016 zei toenmalig vicepremier Lodewijk Asscher dat een rechter op basis van het internationaal strafrecht over de kwestie moet oordelen.De ChristenUnie


De ChristenUnie streeft al een aantal jaar voor de volwaardige erkenning van de gebeurtenis als volkerenmoord. Een motie in 2018 kreeg steun van de Kamer, maar het kabinet nam de term niet over.